Overslaan naar inhoud
Griffon logo
Bolton.MediaFile.Title.3AB1728B-CF84-47D8-829C-76BB365F74B6

Reach

ALLES OVER REACH

REACH is een Europese verordening die betrekking heeft op de productie, import en gebruik van chemische stoffen als zodanig of aanwezig in preparaten. De afkorting staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het levert de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen van de overheid naar het bedrijfsleven.

REACH