Overslaan naar inhoud
Griffon logo
Bolton.MediaFile.Title.5907208F-1B40-4A0E-AE61-145D2B7150DA

Duurzaamheid

Onze inzet voor een duurzamere wereld.

Onze strategie

Duurzame ontwikkeling betekent voor Bolton Adhesives het runnen van een goed en succesvol bedrijf met respect voor de rechten van de mensen die betrokken zijn bij onze waardeketens, met respect voor lokale gemeenschappen en met bescherming van de hulpbronnen van de aarde waarop ons bedrijf is gebaseerd.

Gedreven door onze wil, onze mensen en onze merken streven we naar gezonde en duurzame groei om de welvaart van de huidige en toekomstige generaties te garanderen.

Daarom zijn we van mening dat we zowel de mens als de planeet in gedachten moeten houden bij het ontwikkelen van ons bedrijf, door vindingrijkheid te gebruiken om nieuwe oplossingen voor de toekomst te zoeken en de manier waarop we dingen doen elke dag te verbeteren.

De nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling van Bolton zet de prioriteiten uiteen waarop we ons de komende jaren willen richten, onderstreept duidelijk onze inzet op lange termijn en stelt precieze doelen voor de korte en middellange termijn. Het is overgenomen door Bolton Adhesives.

Duurzame ontwikkeling

ONZE PILAREN

De nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling is gebaseerd op drie pijlers:

  1. MERKEN met een positieve impact: al onze merken streven ernaar waarde te creëren die mensen in staat stelt een duurzame levensstijl te leiden.
  2. Onze inzet voor de NATUUR: we willen onze ecologische voetafdruk voortdurend verbeteren en regeneratieve initiatieven ondersteunen om een positieve impact te hebben op de natuur
  3. Onze inzet voor MENSEN: we willen ervoor zorgen dat al onze waardeketens mensenrechten garanderen en gelijke en goede kansen bieden aan onze werknemers en lokale gemeenschappen.

ONZE INZET VOOR EEN DUURZAMERE WERELD

Onze producten komen dagelijks in aanraking met miljoenen mensen. Met onze merken creëren we waarde die ten gunste is van mens en natuur. 

Een groot deel van onze producten wordt vervaardigd in onze eigen fabrieken in Duitsland en Nederland. We zijn ons bewust van de sociale verantwoordelijkheid voor onze werknemers en voor onze zakelijke partners, evenals voor de samenleving om ons heen. We ondersteunen een actieve deelname van onze medewerkers. 

Door samen te werken met Ecovadis, 's werelds grootste en meest vertrouwde leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven, zullen we onze invloed op duurzame toeleveringsketens blijven vergroten. We zullen onze strategische leveranciers geleidelijk beoordelen op hun milieu- en sociale prestaties en mogelijkheden voor verbetering identificeren op het gebied van 'Milieu', 'Arbeids- en Mensenrechten', 'Ethiek' en 'Duurzaam Inkopen'.

Onze activiteiten zijn gebaseerd op relevante wetten, voorschriften en overeenkomsten inzake arbo en milieubescherming met het oog op een systematische verkleining van risico's. Dit stelt ons in staat om veilige en toekomstgerichte werkplekken te creëren, te onderhouden en te ontwikkelen met mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. We doen er alles aan om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

Om op lange termijn aan deze eisen te kunnen voldoen, verbinden wij ons aan een geïntegreerd managementsysteem, - die voldoet aan de internationale normen 9001 en 14001-, en dit voortdurend te ontwikkelen, ook met betrekking tot onze milieuprestaties en een zero-tolerance beleid.

Wij voelen ons heel erg verantwoordelijk om bij te dragen aan het tegengaan van global warming. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan het maken van een positieve impact. Daarom hebben wij als doel om de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer te verminderen en doen wij ons best om het natuurlijke ecosysteem, waar ons bedrijf van afhankelijk is, te beschermen. In 2023 hebben we onze eerste CO2-voetafdruk gepubliceerd, die een solide basis vormt voor het definiëren van een duidelijke decarbonisatiestrategie met concrete reductiemaatregelen.

Sinds 2017 hebben we onze CO-2 uitstoot met 40% (scope 1 en 2)* verminderd. In al onze productielocaties en magazijnen in Nederland en Duitsland zijn we overgeschakeld op 100% hernieuwbare elektrische energie. 93% van ons afval wordt gerecycled of teruggewonnen, waarmee we ons doel volgen om een zero waste policy te hanteren als het om stortplaatsen gaat. Wij passen een strikt watermanagement beleid toe met gesloten koelcycli om de water intensiteit** op een laag niveau te houden. Wij proberen er ook voor te zorgen dat de aanvoer van grondstroffen van leveranciers zo dicht mogelijk bij onze productielocaties liggen. Tot op heden hebben we ongeveer 300 grondstoffenleveranciers waarvan 96% in Europa ligt.

'* 2022 in vergelijking met 2017

** Waterintisiteitsindex met betrekking tot eindproducten = wateronttrekking/ton geproduceerde producten = 0,97 in 2022

Onze producten

WOOD MAX TRANSPARENT POWER

Griffon introduceert een nieuwe, extreem sterke variant houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer technologie: Wood Max Transparent Power. Deze nieuwe generatie houtconstructielijm is PU- en oplosmiddelvrij en is een unieke combinatie van transparantie, sterkte, flexibiliteit en gebruiksgemak.

GRIFFON HBS-200 RUBBER TIX

Onze Griffon HBS-200 Rubber Tix kokers zijn de eerste universele coatings met een verpakking gemaakt van op plant-gebaseerde materialen. De verpakking bestaat uit 58% hiernieuwbaar bioplastic, gewonnen uit suikerriet. De Griffon HBS-200  formule is voor 98% gemaakt uit natuurlijke ingrediënten (waaronder water). In vergelijking tot onze reguliere koker, betekent dat er een verminderde CO₂ uitstoot is, en dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken.

GRIFFON MAX REPAIR EXTREME

Voor duurzame reparatieoplossingen heeft Griffon veel verschillende lijmen. Griffon Max Repair Extreme is een product dat in Nederland wordt geproduceerd met een duurzame verpakking. De lijm zelf is vrij van oplossingsmiddelen en de kartonnen blisterkaart is gemaakt van 90% gerecycled materiaal.

Onze aanpak voor een duurzamere levenstijl, verpakkingen en formuleringen

Duurzame LEVENSSTIJL bevorderen

We pleiten ook voor nieuwe consumptiepatronen en een duurzamere levensstijl, waarbij we de levensduur van artikelen verlengen en verstandiger omgaan met de beschikbare hulpbronnen. 

Met onze campagne "Kapot? Fiks het!" willen we consumenten bewust maken van de noodzaak om de levenscyclus van een product te verlengen en laten zien hoe kapotte artikelen snel en permanent kunnen worden gerepareerd met onze lijmproducten. 

De campagne omvat een samenwerking met de Repair Café International Foundation, een non-profitorganisatie die als missie heeft afval te minimaliseren, hulpbronnen verantwoord te gebruiken en mensen op nieuwe en spannende manieren met elkaar in contact te brengen.

VERPAKKING

Ons overkoepelende doel is om onze verpakkingen (en, waar nodig, onze producten) te heroverwegen (="RETHINK") in lijn met de circulaire economie en te transformeren door innovatie en inspiratie van best practices in onze markten.

Onze prioriteit is om minder verpakkingen en materialen te gebruiken en om het recyclebaarheidsniveau van onze verpakkingen te verhogen of hulpbronnen zo lang mogelijk in het circuit te houden, en om consumenten te betrekken bij het recyclen, composteren of hergebruiken van onze verpakkingen waar dit van toepassing is. Deze aanpak wordt toegepast op al onze verpakkingen, te beginnen met de verpakkingen met het grootste verkoopvolume.

We zetten ons ook in om proactief samen te werken met onze belangrijkste interne en externe belanghebbenden, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in onze waardeketen, om deze aanpak te realiseren, in het besef dat we moeten samenwerken om de best mogelijke en meest duurzame resultaten te behalen. Zie voor meer informatie onze "verpakkingsrichtlijn".

VERANTWOORDE FORMULERINGEN

We streven ernaar om gezondheids- en veiligheidsrisico's voor consumenten en werknemers te minimaliseren, evenals milieu- en sociale risico's van grondstoffen en formuleringen, zowel in bestaande producten als in ons innovatie- en ontwikkelingsproces. 

Al onze producten en technologieën worden zorgvuldig getest om hun veiligheid voor zowel de gezondheid als het milieu te garanderen. Zie voor meer informatie ons "Beleid voor ingrediënten en grondstoffen"

Daarnaast hebben we een nieuw doel gesteld om de circulariteit van onze grondstoffen te vergroten. Uitgaande van een niveau van 28% in 2022, willen we in 2030 50% van onze grondstoffen betrekken uit circulaire bronnen, d.w.z. grondstoffen gebruiken die hernieuwbaar/biobased of gerecycled/geregenereerd/geraffineerd zijn, of afkomstig zijn van overvloedige minerale afzettingen of een gecertificeerd boekhoudproces voor biomassa.

Publicaties

Duurzaamheidsverslag

Download ons laatste duurzaamheidsverslag en ontdek meer over onze verbintenissen.

Iso certificering ISO 9001 : 2015

Download certificaat

Iso certificering ISO 14001 : 2015

Download certificaat

Iso certificering ISO 45001 : 2018

Download certificaat

Contact

We willen een open dialoog aangaan met alle belanghebbenden. Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: