Μετάβαση στο περιεχόμενο
Bolton.MediaFile.Title.5907208F-1B40-4A0E-AE61-145D2B7150DA

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ

Αειφόρος Ανάπτυξη για την Bolton Adhesives σημαίνει καλή και ευημερούσα επιχείρηση, σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων που εμπλέκονται στις αλυσίδες μας, των κοινοτήτων γύρω μας και προστασία των πόρων της Γης, χάρη στους οποίους πηγάζει η ίδια η επιχείρησή μας.  

Καθοδηγούμενοι από τη θέληση, τους ανθρώπους και τα προϊόντα  μας,  εργαζόμαστε για να έχουμε υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εγγυηθούμε την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη πρέπει να σέβεται τους ανθρώπους και τον πλανήτη, να φαντάζεται νέες λύσεις για το μέλλον και να κάνει καλύτερα τις καθημερινές μας ενέργειες. 

Η νέα Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης της Bolton θέτει τομείς προτεραιότητας στους οποίους θέλουμε να εστιάσουμε τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζει ξεκάθαρα τις υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις  μακροπρόθεσμα και θέτει ακριβείς στόχους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Έχει υιοθετηθεί από την Bolton Adhesives.

Βιώσιμη ανάπτυξη

ΠΥΛΩΝΕΣ

Η νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίζεται σε 3 πυλώνες:

  1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ θετικής επίδρασης: Δεσμευόμαστε ότι όλες οι επωνυμίες μας δημιουργούν αξία δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν βιώσιμους τρόπους ζωής.
  2. Η δέσμευσή μας για τη ΦΥΣΗ: Θέλουμε με επιμονή να βελτιώνουμε  το αποτύπωμά μας στον Πλανήτη και να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες ανάπλασης για να έχουμε θετικό αντίκτυπο στη Φύση.
  3. Η δέσμευσή μας για τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αλυσίδες αξίας μας εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσφέρουν ίσες και ευημερούσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Τα επώνυμα προϊόντα μας αγγίζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά, και μέσα από τις εταιρείες μας, δημιουργούμε αξία που μοιραζόμαστε προς όφελος των Ανθρώπων και της Φύσης.

Η πλειοψηφία των προϊόντων μας κατασκευάζεται σε δικά μας εργοστάσια στη Γερμανία και την Ολλανδία. Έχουμε επίγνωση της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στους υπαλλήλους μας, στους επιχειρηματικούς μας εταίρους και στις κοινότητες γύρω μας. Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας.

Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την επιρροή μας για βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, συνεργαζόμενοι με την Ecovadis, τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο αξιολογήσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων στον κόσμο. Σταδιακά θα αξιολογούμε τους στρατηγικούς προμηθευτές μας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιδόσεις και θα τους παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με το πώς να βελτιωθούν στους τομείς «Περιβάλλον», «Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Ηθική» και «Βιώσιμες Προμήθειες».

Οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε σχετικούς νόμους, κανονισμούς και συμφωνίες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεσμευόμαστε καθημερινά να μειώνουμε συστηματικά τους κινδύνους σε ό,τι κάνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ασφαλείς και βιώσιμους χώρους εργασίας που σέβονται τους ανθρώπους και το γύρω οικοσύστημα και προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις μακροπρόθεσμα, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 9001, 14001 και 45001. Δεσμευόμαστε επίσης για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και σε μια πολιτική μηδενικών ατυχημάτων.

Αισθανόμαστε την επείγουσα ευθύνη να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει το ρόλο του ώστε να συνεισφέρει θετικά. Γι' αυτό στοχεύουμε να μειώσουμε την ποσότητα των εκπομπών CO2  στην ατμόσφαιρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε το φυσικό οικοσύστημα από το οποίο εξαρτώνται οι επιχειρήσεις. Το 2023, δημοσιεύσαμε το πρώτο μας Εταιρικό Αποτύπωμα Άνθρακα, το οποίο αποτελεί μια ισχυρή βάση για τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής απαλλαγής από τον άνθρακα με συγκεκριμένες δράσεις μετριασμού. 

Από το 2017 έχουμε μειώσει τις εκπομπές CO2 (πεδίο 1 και 2)* κατά 40%. Έχουμε αλλάξει σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από το 2022 σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις αποθήκες μας στη Γερμανία και την Ολλανδία. Το 93% των απορριμμάτων μας ανακυκλώνεται ή ανακτάται, ακολουθώντας έτσι τον στόχο μας να μηδενίσουμε τα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής. Εφαρμόζουμε αυστηρή διαχείριση νερού με κύκλους ψύξης κλειστού βρόχου για να διατηρήσουμε την ένταση του νερού** σε χαμηλό επίπεδο. Δεσμευόμαστε επίσης να προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες μας από προμηθευτές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας. Μέχρι σήμερα, έχουμε περίπου 300 προμηθευτές πρώτων υλών, το 96% των οποίων εδρεύει στην Ευρώπη.

‘* 2022 σύγκριση με το 2017.

‘**Δείκτης έντασης νερού που σχετίζεται με το τελικό προϊόν = απόσυρση νερού/τόνοι που παράγονται προϊόντα = 0,97 το 2022

Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ ΜΑΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΒΙΏΣΙΜΟΥ ΤΡΌΠΟΥ ΖΩΉΣ

Επιπλέον, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε νέα καταναλωτικά πρότυπα και έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, στον οποίο η διάρκεια ζωής των αντικειμένων παρατείνεται και οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη σύνεση. Με την εκστρατεία μας "Άχρηστο;  Απλά επιδιορθώστε το!" σκοπεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές σχετικά με την ανάγκη παράτασης του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και να δείξουμε πώς τα σπασμένα αντικείμενα μπορούν να επισκευαστούν γρήγορα και ανθεκτικά χρησιμοποιώντας τα συγκολλητικά μας προϊόντα. 

Η εκστρατεία περιλαμβάνει μια συνεργασία με το Repair Café International Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την υπεύθυνη χρήση των πόρων και τη σύνδεση των ανθρώπων με νέους και συναρπαστικούς τρόπους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που ξεκινά με τον γενικότερο στόχο να επανεξετάσουμε και να επανασχεδιάσουμε τις συσκευασίες μας (και τα προϊόντα μας όταν χρειάζεται) σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της άντλησης έμπνευσης από τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. 

Η προσέγγισή μας ξεκινά δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση λιγότερων συσκευασιών και υλικών, στη συνέχεια αυξάνοντας το επίπεδο κυκλικότητας των συσκευασιών μας ή διατηρώντας τους πόρους στο κύκλωμα όσο το δυνατόν περισσότερο και εμπλέκοντας τους καταναλωτές στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση ή, κατά περίπτωση, την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών μας. Η προσέγγιση αυτή θα εφαρμοστεί σε όλες τις συσκευασίες μας, ξεκινώντας από εκείνες με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Δεσμευόμαστε επίσης να συνεργαστούμε προληπτικά με τους βασικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς μας εμπλεκόμενους φορείς, τόσο στα προγενέστερα όσο και στα μεταγενέστερα στάδια, για να λειτουργήσει αυτή η προσέγγιση, διότι έχουμε επίγνωση της ανάγκης να λειτουργήσει ολόκληρη η αλυσίδα αξίας της συσκευασίας στο πλαίσιο της ίδιας κατεύθυνσης και με την ίδια προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την "Πολιτική Συσκευασίας" μας

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και των εργαζομένων, καθώς και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις πρώτες ύλες και τις φόρμουλες, τόσο στα υπάρχοντα προϊόντα όσο και κατά τη διαδικασία καινοτομίας και ανάπτυξης. Όλα τα προϊόντα και οι τεχνολογίες μας δοκιμάζονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην "Πολιτική για τα συστατικά και τις πρώτες ύλες". 

Εκτός αυτού, έχουμε θέσει έναν νέο στόχο για την αύξηση της κυκλικότητας των συστατικών ξεκινώντας από ένα επίπεδο 28% το 2022, με στόχο να φτάσουμε στο 50% συστατικά από κυκλικές πηγές που προορίζονται ως ανανεώσιμες/βιολογικές πηγές, ανακυκλωμένα/αναγεννημένα/ανακυκλωμένα, προερχόμενα από άφθονα ορυκτά και βιομάζα ισορροπίας πιστοποιημένα συστατικά μέχρι το 2030.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκθεση βιωσιμότητας

Κατεβάστε την τελευταία μας έκθεση βιωσιμότητας και μάθετε περισσότερα για τις δεσμεύσεις μας..

ISO 9001:2015 (ποιότητα)

Λήψη πιστοποιητικού

ISO 14001:2015 (περιβάλλον)

Λήψη πιστοποιητικού

ISO 45001:2018 (ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ)

Λήψη πιστοποιητικού

ΕΠΑΦΗ

Θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: