Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H ιστοσελίδα σας παρουσιάζεται από την Griffon

Tα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο και λογισμικό) έχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Οι επισκέπτες των ιστότοπων Griffon δεν μπορούν να αποκαλύψουν ή να αναπαράγουν έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλες πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο χωρίς την άδεια της Griffon (επίσης όχι μέσω των δικών τους δικτύων).

Παρά τη συνεχή φροντίδα και προσοχή που δίνουμε στη σύνθεση της ιστοσελίδας μας, δεν μπορούμε να δώσουμε καμία εγγύηση σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών.

Οι προτάσεις μας για την χρήση των προϊόντων βασίζονται σε εκτεταμένη έρευνα και πρακτικές εμπειρίες. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας υλικών και συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η συγκόλληση, δεν μπορούμε να δεχτούμε ευθύνη για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται ή / και οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος.

Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο τις έχετε συμβουλευτεί. Όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται σε κατάσταση στην οποία υπάρχουν πραγματικά και χωρίς καμία (σιωπηρή) εγγύηση ή εγγύηση ως προς την καταλληλότητά τους, την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό ή με άλλο τρόπο.

Η Griffon δεν αποδέχεται ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας Griffon ή με την (προσωρινή) αδυναμία χρήσης των ιστότοπων. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω του ιστότοπου Griffon.

Οι πληροφορίες, οι συμβουλές, οι ιδέες και το υλικό που στέλνετε στην Griffon (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) είναι βασικά μη εμπιστευτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν ελεύθερα από τη Griffon χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Όλες οι πληροφορίες που στέλνετε στη Griffon πρέπει να είναι σωστές και έγκυρες και να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Οι πληροφορίες στον ιστότοπο Griffon (συμπεριλαμβανομένης αυτής της αποποίησης ευθυνών) αναθεωρούνται και ενημερώνονται τακτικά, οι αλλαγές μπορούν πάντα να εφαρμοστούν, με άμεση ισχύ και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Griffon θα χρησιμοποιήσει μόνο δεδομένα που συλλέγονται από επισκέπτες, όπως δημογραφικές και άλλες πληροφορίες ενδιαφέροντος, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο.