Μετάβαση στο περιεχόμενο
Bolton.MediaFile.Title.3AB1728B-CF84-47D8-829C-76BB365F74B6

REACH

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ REACH

Το Reach είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που σχετίζεται με την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση χημικών υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα. Η συντομογραφία σημαίνει Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Εξουσιοδότηση και Περιορισμός Χημικών Προϊόντων. Ο πυρήνας του REACH συνεπάγεται ότι μια εταιρεία πρέπει καταρχήν να γνωρίζει τους κινδύνους όλων των ουσιών που προμηθεύει και πρέπει να λάβει μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων. Με την εισαγωγή του REACH, η ευθύνη για την επαρκή διαχείριση κινδύνου των χημικών ουσιών μετατίθεται από την κυβέρνηση στις επιχειρήσεις

REACH